Reactie NVB op Staat van Toezicht

19 mei 2016
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) deelt de zorgen van De Nederlandsche Bank (DNB) over de lage rente. Diverse leden van de NVB hebben zich hierover de afgelopen tijd uitgelaten.

Naast de macro-economische gevolgen van het monetaire beleid, is de impact van een lage rente niet positief voor banken, zeker niet naarmate deze langer aanhoudt. Voor wat betreft de Panama-papers heeft de NVB eerder aangegeven dat Nederlandse banken zich houden aan de wet en dus niet meewerken aan belastingontduiking en andere vormen van financiële criminaliteit. Banken werken - nationaal en internationaal - samen met overheden om belastingfraude tegen te gaan en mogelijkheden tot belastingontwijking zo veel mogelijk te beperken.