Rapport Monitoring Commissie Code Banken aansporing tot nog meer dialoog

14 december 2015
De oproep van de Monitoring Commissie Code Banken aan banken om meer van hun veranderingen te laten zien aan de buitenwereld is een ‘aansporing om nog meer de dialoog te zoeken en deel te nemen aan het maatschappelijke debat’.

Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken in reactie op het eerste rapport van de Monitoring Commissie onder leiding van Inge Brakman. Ook is hij het eens met de oproep van de commissie aan banken om transparant te zijn in al hun uitingen, bij voorbeeld over verbeteringen om de klant meer centraal te stellen en concrete stappen op het gebied van cultuur en gedrag. Het jaarverslag kan daarvoor een goede plek zijn; de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de banken zelf.

Overhandiging Rapport Monitoring Commissie

Dat de naleving van de code vrijwel volledig is, noemt Buijink ‘uiteraard een goede zaak’. De nadruk die de commissie bij haar werk de komende jaren wil leggen op integriteit, moraliteit, leiderschap en het oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen verwelkomt hij. ‘Dat zijn ook voor de banken belangrijke thema’s,’ aldus Buijink. ‘De sector is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. Banken zijn zich ervan bewust dat zij nog een weg te gaan hebben bij het herstel van vertrouwen van de maatschappij in de sector. Ze realiseren zich dat ze hier zelf voor aan de lat staan.’