Rapport ACM: meer concurrentie is goed, conclusies te vergaand

30 juni 2015
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het eens met het uitgangspunt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat gezonde concurrentie op de financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf belangrijk is. Het rapport van de ACM hierover geeft echter een vereenvoudigd beeld van de financieringsmarkt en trekt op een aantal punten te vergaande conclusies.

Rapport ACM: meer concurrentie is goed, conclusies te vergaand

De constatering dat de ‘verwachte winstmarge’ van banken de laatste twee jaar is gestegen, bewijst niet dat er ook echt winst is gemaakt en dat daardoor de concurrentie is verminderd. Er is in het onderzoek alleen met economische modellen gewerkt; zo geven twee banken volgens de ACM aan juist verlies te lijden op de MKB-financiering. Onderzocht is niet of de lage winstgevendheid van MKB-kredieten niet eerder een belangrijke barrière voor toetreding vormt.

Toetredingsdrempels

Dat de afgelopen jaren minder krediet is verstrekt, heeft vooral ook te maken met de terugval en een te geringe kwaliteit van de vraag, zo blijkt uit studies van De Nederlandsche Bank. Het ‘risico van stilzwijgende coördinatie’ waar de ACM op wijst, is een theoretisch begrip uit de economische wetenschap; dit bestaat altijd op een markt met een relatief beperkt aantal spelers, bestond dus ook al voor de kredietcrisis en is daarmee niet aangetoond. Hoge toetredingsdrempels, bijvoorbeeld als gevolg van vergunningvereisten en andere regels, zijn een zaak van de overheid en de toezichthouders. De studie naar nummerportabiliteit die de ACM aankondigt, is al eerder toegezegd door de Europese en Nederlandse overheid. Banken faciliteren het overstappen van bank naar bank zo goed mogelijk. Met de zakelijke overstapservice bevinden Nederlandse banken zich in de Europese voorhoede en gebruikers beoordelen deze als goed.

Versterking eigen vermogen

De NVB stimuleert aandacht voor alternatieve financieringsvormen, onder andere via de vernieuwde Ondernemerskredietdesk. Het Nederlandse MKB leunt relatief sterk op banken; circa 80% van de financiering komt van banken. Daarom steunt de NVB initiatieven aan de kant van versterking van het eigen vermogen, achtergestelde leningen en de rol van externe investeerders, plus de aandacht voor alternatieven in de vorm van kredietunies en crowdfunding.

Bankenunie

De ACM gaf vorig jaar al aan veel te verwachten van de Europese bankenunie en een volledig vrij verkeer van kapitaal in Europa voor de concurrentie in de bankensector. Als banken mede door deze ontwikkelingen niet meer door de overheid hoeven te worden gered, verliezen zij een oneigenlijk concurrentievoordeel. Wij steunen deze ontwikkelingen van harte en verwelkomen ook nieuwe toetreders op de Nederlandse markt.