Raad van Kinderen: ‘Gebruik minder moeilijke woorden’

13 april 2017
De Raad van Kinderen – kinderen van groep 8 van basisschool de Polsstok uit Amsterdam-Zuidoost - heeft in een energieke presentatie vandaag bij NEMO Science Museum haar ideeën voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gepresenteerd. Deze ideeën waren erop gericht om de vraag te beantwoorden: 'Hoe kan de NVB het beste met haar leden samenwerken?'
dialoogbijeenkomst Raad van Kinderen

Zo adviseert de Raad van Kinderen de NVB om een app te ontwikkelen waarmee de NVB gemakkelijk in contact kan komen met haar leden, de banken, maar ook met consumenten. Daarnaast adviseren de kinderen de NVB om haar website aan te passen. Op dit moment staan er namelijk ‘ontzettend moeilijke woorden’ op de website. Voor kinderen en jongeren zou het begrijpelijker zijn wat de NVB doet als deze moeilijke woorden beter uitgelegd worden.

Een ander idee is het plaatsen van een ideeënbus bij de NVB of bij de banken. Zodoende zouden ideeën op een toegankelijke manier gedeeld kunnen worden.

Dit is slechts een selectie van de ideeën die de Raad van Kinderen heeft aangedragen. De NVB gaat hierover nadenken en zal binnenkort de school bezoeken om te vertellen wat zij met de adviezen zal doen.

Aan het advies van de Raad van Kinderen is een intensieve onderzoeksfase vooraf gegaan waarin erg goed is samengewerkt door de leerlingen. Na het gesprek van vandaag is het duidelijk dat de NVB nog veel kan leren van de Raad van Kinderen op het gebied van samenwerken.

rvk

De NVB heeft bij haar 25-jarig bestaan in 2014 de Raad van Kinderen ingesteld om mee te denken over de toekomst van banken. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland om kinderen structureel en op een constructieve wijze hun stem te laten horen binnen bedrijven. Het ging vandaag om het derde en laatste advies van de Raad van Kinderen aan de NVB. Eerdere thema’s waren: ‘Wat kunnen banken doen zodat mensen zich veilig voelen in de omgang met geld’ en: 'Wat kunnen banken doen om goed contact te hebben met hun klanten’.