Publiek-privaat samenwerken voor een duurzaam zorgsysteem

27 januari 2021
Om de noodzakelijke transitie naar duurzame en innovatieve gezondheidszorg te realiseren, is een gedurfde marsroute met breed draagvlak vanuit burgers, de publieke sector en het bedrijfsleven essentieel. Door preventie hierin centraal te stellen, is het beter mogelijk om te werken aan gezondheid vanuit een bredere context. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar consultatiereactie op de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).

Duurzaamheid

De bancaire sector zet via de zogenoemde Green Deal zorg stappen om ook in het zorgdomein een relevante bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Juist daarom vinden wij het een gemis dat duurzaamheid geen expliciet onderdeel uitmaakt van de discussienota. Banken, zorgverzekeraars en VWS zijn in gesprek om – binnen mededingingsrechtelijke kaders – randvoorwaarden te creëren die zorgaanbieders stimuleren in hun eigen verduurzamingsopgave. Het Klimaatcommitment Financiële Sector is voor de banken leidend.  Dit betekent dat de reductiedoelstellingen voor 2030 – die uiterlijk in 2022 bekendgemaakt worden via actieplannen - ook van toepassing zullen zijn op financieringen aan zorginstellingen.

Innovatie

In de beleidsopties schetst VWS het belang van een verbinding met het bedrijfsleven. Die is in onze ogen cruciaal: innovatie komt immers vaak van buiten een sector. Door de corona-pandemie zien we in korte tijd een versnelling van het gebruik van digitale oplossingen in de gezondheidszorg. Om dit verder te versnellen, benadrukt de NVB het belang van meerjarencontracten tussen zorginkopers en zorgaanbieders.  Hierdoor zullen zorginstellingen meer comfort ervaren om te investeren in medische technologie of innovatie op het vlak van preventie.

Download Consultatiereactie