Publicatie handreiking: Aan de slag voor de klas!

12 april 2021
Wat is nodig voor een soepele overstap van de financiële sector naar het onderwijs? Wat moet je doen en wie is waar verantwoordelijk voor? De vandaag gepubliceerde handreiking Aan de slag voor de klas! laat zien uit welke fases de carrièreswitch bestaat. De handreiking vloeit voort uit het convenant Aan de slag voor de klas, waarvan de Nederlandse Vereniging van Banken in 2019 mede-ondertekenaar was namens de bankensector - als bijdrage om het lerarentekort op te lossen.

Het onderwijs kampt al jaren met het lerarentekort. Terwijl er in de financiële sector juist sprake is van krimp. Hoe kunnen we geïnteresseerde werknemers uit de financiële sector goed begeleiden naar een baan in het onderwijs? In 2019 ondertekenden De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW het convenant ‘Aan de slag voor de klas’.

De insteek van het convenant was om medewerkers uit de financiële dienstverlening te informeren over de carrièremogelijkheden in het onderwijs. Zo is er onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden. Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion werkten de opgedane ervaringen en inzichten uit in een handreiking ‘Aan de slag voor de klas’. Doelgroep: mensen die meer willen weten over de carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs. De handreiking downloadt u hier en via www.arbeidsmarktplatformpo.nl en www.voion.nl