Prioriteiten voor duurzame financiering in Europa

17 juli 2020
In december 2019 publiceerde de Europese Commissie haar EU Green Deal, de routekaart bestaande uit beleidsinitiatieven om de Europese economie te verduurzamen, met als doel om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. Als onderdeel hiervan heeft de Europese Commissie aangekondigd om in het derde kwartaal van 2020 een herziene strategie voor duurzame financiering te publiceren. Deze strategie zal bestaan uit initiatieven om financiële en kapitaalstromen in de richting van groene investeringen te sturen gestrande activa te voorkomen. Om de meningen en standpunten van stakeholders te horen, heeft de Commissie onlangs een openbare consultatie gelanceerd. De consultatie bevat veel belangrijke onderwerpen voor de Nederlandse bankensector, zoals onder andere het beheren van klimaatrisico’s, een groen label voor investeringsfondsen en het creëren van een Europees kader voor due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in de waardeketen van ondernemingen.

English

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft drie hoofdprioriteiten (Engels) opgesteld. We vragen de Commissie voor consistent Europees beleid door de verschillende initiatieven van het EU Actieplan voor duurzame financiering op elkaar af te stemmen, door middel van duidelijke definities en heldere rapportage eisen. Daarnaast vragen we de Commissie voor heldere transitiepaden zodat banken hun klanten beter kunnen begeleiden in de transitie. Tot slot zien wij als grote uitdaging geschikte bruikbare data. Wij vragen bijvoorbeeld de Commissie om de  beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van klimaat gerelateerde risicogegevens te verbeteren. Dit moet ertoe leiden dat klimaat-en milieurisico’s beter beheerd en geïntegreerd worden in het financieel systeem. Wij zijn dan ook een voorstander van een verzamelpunt van alle relevante data gefaciliteerd door de Commissie.

De NVB heeft ook bijgedragen aan de gezamenlijke reactie van de Europese bankensector binnen de Europese Bankenfederatie (EBF).

De nieuwe strategie van de Commissie zal voortbouwen op het Actieplan uit 2018 om duurzame groei te financieren, wat geleid heeft tot o.a. de ontwikkeling voor een uniform EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten (“taxonomie”), EU-normen en labels voor duurzame financiële producten, low-carbon benchmarks, en nieuwe rapportageregelgeving voor institutionele beleggers en vermogensbeheerders.