‘Positie van kleinzakelijke klant versterken’

30 september 2016
Banken onderschrijven de behoefte aan bescherming van bepaalde groepen kleinzakelijke klanten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat graag in gesprek met het ministerie van Financiën en alle belanghebbenden over de mogelijke aanpassing en/of uitbreiding van deze bescherming in het kader van de Wet financieel toezicht. Ook laagdrempelige geschillenbeslechting zal onderwerp uitmaken van de discussie. Het komt erop aan de bescherming zo te regelen dat deze niet ten koste gaat van de keuzevrijheid van de ondernemer en het product- en dienstenaanbod van de bank. Banken zien een belangrijke rol weggelegd voor zelfregulering op basis van principes van de bank waarop de klant kan rekenen. Dit staat in de reactie die de NVB vandaag heeft gegeven in antwoord op de consultatie van minister Dijsselbloem van Financiën over bescherming voor zzp’ers en mkb’ers.

Het aanbod van zowel traditionele als innovatieve financiële dienstverleners voor ondernemers neemt toe. Voor banken staat voorop dat alle financiële dienstverleners een gelijk speelveld moeten hebben waarbij de spelregels voor alle partijen duidelijk, effectief en praktisch uitvoerbaar zijn. Ook het toezicht moet zich aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen. Open normen bij het toezicht leiden tot rechtsonzekerheid en dit belemmert financiële partijen in hun dienstverlening. Tegelijk mag van een ondernemer worden verwacht dat deze zich vooraf verdiept in de kenmerken en voorwaarden van een financieel product. Ondernemen gaat over kansen pakken en daar horen ook risico’s en eigen verantwoordelijkheden bij.

Bescherming van kleinzakelijke ondernemers is voor banken een belangrijk thema. De afgelopen jaren hebben banken verbeteringen doorgevoerd in hun klantvoorwaarden, productinformatie, hulpmiddelen, websites en overige voorlichting aan ondernemers. Banken hebben daarnaast veel tijd besteed aan training en opleiding om het belang van de klant echt centraal te stellen.