Partijen zetten samen schouders onder MKB-financiering

23 september 2015
Mkb-ondernemers met goede plannen moeten altijd toegang hebben tot passende financiering. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij cruciaal, zo bleek op de mkb-top in Den Haag.

Partijen zetten samen schouders onder MKB-financiering

Over één ding zijn de deelnemers aan de mkb-top het roerend eens: geef het mkb de ruimte om verantwoorde risico’s te nemen, concrete plannen te ontwikkelen en te investeren. “Het mkb zorgt voor innovatie, productiviteit en 70 procent van onze banen”, aldus minister Henk Kamp (EZ) in zijn inleidende toespraak, waarin hij benadrukte dat de top op het juiste moment komt nu de economie weer aantrekt.

Samenwerking

Samen werken aan passende financiering voor het midden- en kleinbedrijf was de inzet van de mkb-top op 21 september in Den Haag. Onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos (BNR en RTL Z) gingen ondernemers, brancheorganisaties, financiers en overheid met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over gestapelde financiering, nieuwe vormen van samenwerking en de rol van Europa.

Nieuwe financieringsvormen

Het mkb maakt van oudsher relatief veel gebruik van bankfinanciering. Maar door de crisis is de vraag naar financiering afgenomen en letten banken er meer dan voorheen op of bankfinanciering wel past bij het risicoprofiel van een onderneming. Sommige ondernemers hebben daardoor het gevoel dat het lastig is om financiering te krijgen.

Nieuwe financieringsvormen - zoals crowdfunding en kredietunies - zijn dan ook in opkomst. “Deze initiatieven en de banken vullen elkaar aan en versterken elkaar”, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.
Co-investeringsfonds

MKB-TOP

Tijdens de top werden verschillende initiatieven op het gebied van mkb-financiering gelanceerd. Minister Kamp kondigde aan dat het kabinet en de Europese Investeringsbank (EIB) gezamenlijk 45 miljoen beschikbaar stellen voor een co-investeringsfonds; business angels matchen iedere euro uit het fonds met een euro voor eigen rekening en risico.
Terugblik MKB-Top

Bedrijfsleningenfonds

Ook werd bekendgemaakt dat het Bedrijfsleningenfonds van de Nederlandse Investeringsinstelling is opengesteld, waardoor 500 miljoen euro beschikbaar komt voor investeringen en groeifinanciering. Banken verdubbelen bij elke lening de inleg van de institutionele beleggers. Bovendien stelt de EIB 400 miljoen euro aan extra kredietfaciliteiten beschikbaar voor mkb-financiering.

Nationale Financieringswijzer

De Nationale Financieringswijzer, die op de top werd gelanceerd, moet ondernemers helpen door de bomen het bos te zien. Het webportal, een samenwerking van de NVB met ondernemersorganisaties en de overheid, helpt ondernemers op weg bij de voorbereiding op het aanvragen van financiering en verwijst hen naar de meest passende financieringsvorm.

Kleinbedrijf

Toch blijven er knelpunten in de kredietverlening aan het mkb, zo bleek in het plenaire debat en de break-out sessies. Job Swank, directeur Monetaire zaken en Financiele stabiliteit van DNB merkte op dat de ‘K’ in het mkb vooral niet over het hoofd mag worden gezien. “Vooral het kleinbedrijf blijft voor financiering aangewezen op de bank.”

Onderzoek

Veel discussie was er over de vraag wie de regie moet voeren bij gestapeld financieren. Hierbij worden meerdere financieringsvormen gecombineerd om aan de financieringsbehoefte van een ondernemer te voldoen. De bank, die vaak in verbinding staat met andere relevante partijen, kan die rol op zich nemen en veel ondernemers verwachten dat ook, zo bleek uit onderzoek van TNS-NIPO. Maar ook kunnen ondernemers zich bij laten staan door hun een accountant of adviseur.