Ouders sparen vaker voor hun kinderen en schieten meer voor

15 maart 2018
De waarde van sparen is voor ouders en kinderen nog steeds groot, maar er is wel een verschuiving sinds de tijd dat ouders zelf kinderen waren. Ouders schieten vaker uitgaven voor die hun kinderen dan later kunnen terugbetalen. Ongeveer een derde van de ouders geeft aan dat sparen door kinderen in hún jeugd belangrijker werd gevonden. Veel meer dan vroeger sparen ouders voor hun kinderen (70%). In hun eigen jeugd was dat 25%, zo geven de ouders aan. Ouders van nu zijn als het ware de ‘bankiers’ van hun kinderen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Kantar TNS onder ruim 500 ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 heeft gehouden in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze week verzorgen medewerkers van banken in het hele land ruim 4.000 financiële gastlessen op basisscholen in het kader van de Week van het Geld. Het thema is dit jaar samen sparen voor de klas, want wie kan sparen, is beter voorbereid voor de toekomst.

In het onderzoek is vergeleken hoe ouders en kinderen nu tegen sparen aankijken met hoe dat was toen de ouders van nu zelf kinderen waren. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Ruim de helft van de ouders spaarde vroeger zelf. Ook het overgrote deel van de kinderen in groep 6, 7 en 8 spaart.
  • Een groot deel (75%) van de kinderen in groep 6, 7 en 8 spaart nog in de traditionele spaarpot, net als hun ouders vroeger deden.
  • Vooral geld voor rapporten en verjaardagen en dergelijke wordt nu gespaard door kinderen.
  • Maar liefst 70% van de ouders sparen voor hun kind(eren). Vroeger was dit 25%.
  • Ouders van nu schieten weinig grote uitgaven voor, maar dit gebeurt meer dan hun eigen ouders vroeger deden. Het gaat daarbij bij voorbeeld om uitgaven zoals kleding, games en een telefoon of voor “een aankoop in de winkel waarvoor ze op dat moment geen (of niet genoeg) geld bij zich hebben”.
  • Ongeveer de helft van de ouders (48%) geeft aan dat hun kind nu evenveel waarde aan sparen hecht als zij destijds deden.
  • Een derde (31%) geeft aan dat zij vroeger meer waarde aan sparen hechtten dan hun kind nu.
  • 13% van de ouders geeft aan dat hun kind nu meer waarde aan sparen hecht dan zij zelf in hun jeugd deden.