‘Open discussie over beloningen is van belang’

08 maart 2018

Wij begrijpen dat de voorgenomen verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING in politiek en de samenleving voor ophef zorgt. Banken voeren hierin een eigen beleid, binnen de kaders van de wet en de Code Banken. Zij maken keuzes die zij passend vinden bij het karakter van hun bank. Dat leidt tot diversiteit op dit punt tussen banken. ING laat hierin de internationale context sterk meespelen. Andere banken kiezen er bij voorbeeld voor geen variabele beloning toe te kennen. 

De Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden willen zich onverminderd inzetten voor het vertrouwen tussen banken, politiek en samenleving. De beloningsdiscussie is daarin een gevoelig aspect. Wij vinden het daarom van groot belang dat banken aanspreekbaar zijn op hun beleid en bereid zijn een goede toelichting te geven op de keuzes die zij maken, zodat hierover een open discussie mogelijk is.