Ontwerp-Klimaatakkoord neemt drempels voor gebouwgebonden financiering weg

21 december 2018
De overheid gaat de overdraagbaarheid van leningen wettelijk regelen waardoor vormen van gebouwgebonden financiering (GGF) voor verduurzaming van de woning mogelijk worden.

Dat is één van de belangrijke uitkomsten van het ontwerp van het Klimaatakkoord. Parallel aan het wetgevingstraject, dat voor 2022 moet zijn afgerond, zullen banken een voorstel ontwikkelen hoe je deze financieringsvorm ook zonder hypotheekrenteaftrek toch voldoende aantrekkelijk kunt aanbieden.

De terugverdientijd van duurzaamheidsmaatregelen is vaak langer dan de periode dat mensen in hun huis blijven wonen. Dat weerhoudt woningeigenaren mogelijk nu nog vaak om het huis te verduurzamen. Met gebouwgebonden financiering wordt de plicht tot aflossing gekoppeld aan de woning en bij verkoop overgenomen door de nieuwe eigenaar. Hierdoor ben je verantwoordelijk voor de financiering tot het moment van verhuizen en verdwijnt de noodzaak om voor die tijd je investering terug te verdienen. Gebouwgebonden financiering is daardoor volgens de Nederlandse Vereniging van Banken een belangrijk instrument om huizenbezitters te verleiden om hun huis energiezuiniger te maken.

Om het financieren van verduurzamingsmaatregelen verder te vereenvoudigen hebben banken ook een uitgewerkt voorstel gedaan voor een methodiek waarbij je de mate van energiebesparing de hoogte van de lening zal bepalen zodat de woonlasten gelijk blijven. Ook zal worden onderzocht hoe VvE’s makkelijker kunnen worden gefinancierd. Tot slot zullen alle partijen die betrokken zijn bij de aankoop van een huis hun klanten – als dit niet al werd gedaan - stimuleren om tot verduurzaming van de woning over te gaan.