NVB vraagt aandacht voor FATCA-problematiek bij Amerikaanse ambassadeur

12 maart 2019
Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra aandacht gevraagd voor de problemen die Nederlanders met een Amerikaanse achtergrond ondervinden door de Amerikaanse belastingwetgeving. Deze wetgeving tegen belastingontduiking legt verplichtingen op aan banken bij het verlenen van bankdiensten aan personen met de Amerikaanse nationaliteit.

Banken mogen alleen dan bankdiensten verlenen aan personen met de Amerikaanse nationaliteit als de bank beschikt over het Amerikaanse Social Security Number (SSN) van die persoon; ook als die persoon in Nederland woont en ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Als banken per eind 2019 niet over het SSN van Amerikaanse belastingplichtigen beschikken dan kunnen de VS sancties opleggen.  Eerder kregen Nederlandse banken en hun klanten twee jaar uitstel van de verplichting om een SSN aan te leveren maar dat uitstel loopt nu af.

Een en ander is het gevolg van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die sinds 2014 banken verplicht om financiële gegevens van Amerikaanse staatsburgers (adresgegevens, geboortedatum, saldi van rekeningen) te verstrekken aan de Nederlandse  belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt die gegevens door naar de Verenigde Staten. Dit is inmiddels de praktijk.

NVB-voorzitter Chris Buijink en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra

In het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur wees Buijink er op dat de aanvraag van een SSN in de praktijk zeer veel tijd kost. Om te voorkomen dat goedwillende klanten hierdoor in de knel komen zou het helpen om de aanvraag van een SSN te vergemakkelijken en te bespoedigen. Ook zou het goed zijn om bij de start een bevestiging van de aanvraag te verstrekken zodat klanten bij de bank kunnen aantonen dat zij in de procedure zitten.

Later deze week zal een delegatie van de NVB en de European Banking Federation (EBF) bij het Amerikaanse ministerie van Financiën in Washington  pleiten voor een meer structurele oplossing. Dat zou kunnen door banken toe te staan om de dienstverlening aan Nederlanders met een Amerikaanse achtergrond ook zonder SSN voort te zetten mits de bank wel de naam, het adres en het saldo van de bankrekening doorgeeft.

De Amerikaanse belastingdienst IRS maakte in september 2017 bekend dat het enkel ontbreken van een SSN in de rapportages over bestaande klanten die belastingplichtig zijn in Amerika, tot eind 2019 (in plaats van tot eind 2017) niet zal leiden tot een sanctie voor banken. Deze versoepeling in de vorm van uitstel door de IRS was een belangrijk resultaat van gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Financiën, Americans Overseas en de Nederlandse Vereniging van Banken en haar Europese zusterorganisaties.