NVB steunt oprichting Invest-NL

10 februari 2017
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het besluit van het kabinet tot de oprichting van Invest-NL; een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling.

Banken gaan graag met Invest-NL samenwerken om nog meer projecten van maatschappelijk belang van passende financiering te voorzien. Invest-NL wordt opgericht om gewenste investeringen in bedrijven en projecten mogelijk te maken die vanwege hun onzekere risico-rendementsverhouding of lange onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. Doel is onder andere meer geld vrij te spelen voor innovatie en grote projecten op het gebied van duurzaamheid.

Expertisebundeling

Door het bundelen en stroomlijnen van het huidige financieringsinstrumentarium wordt de toegankelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van deze regelingen vergroot en zal dit bijdragen aan de noodzakelijke expertisebundeling. Extra risicokapitaal waarvoor het kabinet een storting doet van – op termijn - 2,5 miljard euro draagt bij aan de noodzakelijke investeringen van start-ups om door te groeien.

Kennis en expertise

Invest-NL zal op het terrein van financiering van export en buitenlandse investeringen ondersteuning geven aan Nederlandse bedrijven. Banken willen niet alleen met financiering maar ook met kennis en expertise op het gebied van financieringsstructurering bijdragen aan de doelstellingen van de instelling. Voorwaarde voor het succes van Invest-NL (dat op 1 januari 2018 operationeel wordt) is consistent en betrouwbaar overheidsbeleid; alleen dan zullen private partijen die voor financiering kunnen zorgen bereid zijn deel te nemen.

Bron afbeelding: Ministerie van Economische Zaken

Bron afbeelding: Ministerie van Economische Zaken