NVB steunt groeiambitie NL Next Level

16 juni 2016
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt de groeiambitie voor Nederland omschreven in het initiatief NL Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. Banken willen de economie blijvend ondersteunen.

De NVB en haar leden maken zich sterk voor voldoende verschillende financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Hoewel de rol van banken in de zakelijke dienstverlening snel verandert, is en blijft de financiering van het bedrijfsleven een kernactiviteit van de banken. Circa 80% van de ondernemers maakt nu gebruik van bancaire financiering.

Het Investment Fund kan een welkome aanvulling zijn waar door mogelijk marktfalen initiatieven niet kunnen worden gefinancierd. Zo zouden bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en die moeilijk van de grond komen een extra impuls kunnen krijgen. Daarbij is ook van belang om de knelpunten weg te nemen die bij de financiering van duurzame projecten belemmerend kunnen werken.