NVB reageert op vragen van Europese Commissie over impact voorstellen Basels Comité

16 april 2018
Op 7 december 2017 deed het Basels Comité een aantal voorstellen om de regels voor banken over het aan te houden kapitaal (Basel 3) aan te passen. In onderstaand document reageert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op vragen van de Europese Commissie over de impact van die voorstellen op de financiële stabiliteit en de mogelijkheden van banken voor het financieren van de economie.

Alhoewel de hervormingen leiden tot een grotere schokbestendigheid van Nederlandse banken maakt de NVB zich zorgen over het verlies aan risicosensitiviteit in het raamwerk van kapitaalseisen. Hierdoor moeten banken meer kapitaal aanhouden voor activiteiten met bewezen lage verliezen zoals woninghypotheken, financiering van specifieke activiteiten (handelsfinanciering, infrastructuur en verduurzaming, agri-business) en de financiering van middelgrote bedrijven. Ook doet de verdergaande standaardisering geen recht aan de inspanningen om het risico management verder te verbeteren.