NVB reageert op EC voorstellen en amendementen MiFID2-actieplan Sustainable Finance

16 juli 2018
Op 24 mei 2018 heeft de Europese Commissie drie voorstellen en een set amendementen op MiFID2 gepubliceerd n.a.v. het actieplan ‘Sustainable Finance’. De drie voorstellen zijn een gezamenlijk EU classificatie systeem (‘taxonomie’), een verordening over plichten voor investeerders (‘disclosures’) en nieuwe regels voor low-carbon benchmarks.

De amendementen op MiFID2 kunnen de manier veranderen waarop banken hun uitvraag bij klanten doen om de geschiktheid te toetsen. Een belangrijke verandering is dat de zogenoemde ESG-criteria, (environmental, social en governance) een verplicht onderdeel worden van deze geschiktheidstoets. De NVB steunt de plannen van de Europese Commissie die erop gericht zijn dat invetseringen bijdragen aan een duurzame economie. De NVB plaatst bij zowel de timing van de amendementen op MiFID2 als de methodes die gehanteerd worden wel vraagtekens.

De volledige consultatiereactie van de NVB vindt u hier.