NVB reactie op AFM onderzoek naar vergoeding voor vervroegde aflossing hypotheek

26 juni 2018
Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 15 hypotheekaanbieders blijkt dat de vergoeding voor vervroegd aflossen nog niet in alle gevallen door alle aanbieders op de juiste manier is berekend. Wel constateert de toezichthouder dat voor het merendeel van de aanbieders geldt ‘dat zij de wet naleven en consumenten niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel.’ Voor zover dit voor hen van toepassing is benadrukken banken dat onjuiste berekeningen grotendeels zijn hersteld of op korte termijn zullen worden hersteld.

De AFM heeft hypotheekaanbieders ook geëvalueerd op de informatie die zij klanten sturen over de berekeningswijze van de vergoeding bij vervroegd aflossen. Twaalf aanbieders uit het onderzoek hebben consumenten een specificatie verstrekt die grotendeels de informatie bevat om de berekening te kunnen controleren. Banken zijn graag bereid om met de AFM te bezien op welke manier die informatieverstrekking nog beter kan worden.

De leidraad geeft geldverstrekkers en hun klanten duidelijkheid over de berekeningswijze van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Klanten kunnen bij het afsluiten van een hypotheek kiezen voor een rentevaste periode. Door de rente voor langere tijd vast te zetten weten klanten precies waar ze aan toe zijn en hebben ze geen last van rentestijgingen. Door te kiezen voor een vaste rente draagt de klant het renterisico over aan de bank. De bank dekt die risico’s weer af en maakt daar kosten voor.

Als klanten tijdens de rentevaste periode meer aflossen dan is afgesproken, dan worden de gemaakte kosten niet terugbetaald en lijdt de bank financieel nadeel. Daarom zal de bank in die gevallen een vergoeding voor het financiële nadeel in rekening brengen. Op die manier kunnen banken ook in de toekomst rentevaste periodes aanbieden zodat klanten minder kwetsbaar zijn voor conjuncturele schommelingen in de economie.