NVB onderschrijft belang goede kwaliteit beleggingsdienstverlening

11 april 2016
De Nederlandse Vereniging van Banken is het met de AFM eens dat beleggingsondernemingen hun klanten goed moeten kennen om ze van een goed advies te kunnen voorzien.

Private vermogensopbouw wordt - door de versobering van de collectieve voorzieningen door de overheid op een breed terrein (ouderdom, zorg, werkloosheid, studie) - voor consumenten steeds belangrijker. Beleggen is - naast sparen of bijvoorbeeld aflossen op de hypotheek - één van de pijlers van de private vermogensopbouw.

Gezien het toenemende belang van private vermogensopbouw zien banken goede beleggingsdienstverlening als een grote verantwoordelijkheid richting de klant. De AFM stelt daarom ook terecht hoge eisen aan die kwaliteit. Banken hebben daarom in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de dienstverlening verder te verbeteren. De NVB constateert dat die inspanning zich in het AFM rapport ‘Kwaliteit beleggingsdienstverlening’ ook vertaalt in betere scores voor banken waar het gaat om beleggingsdienstverlening.

Gemiste kans

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het echter een gemiste kans dat dit rapport is gebaseerd op dossiers die al in het begin van 2015 zijn opgevraagd en waarover de AFM deels ook al eerder heeft gerapporteerd in haar ‘Klantbelang Dashboard’ uit september vorig jaar. Daarmee schetst het rapport de situatie zoals die meer een jaar geleden gold en worden de verdere verbeteringen die banken sindsdien hebben ingevoerd niet meegenomen.