NVB faciliteert consultatiegroep bij de Taskforce Nature-related Financial Disclosures

24 mei 2022
Het integreren van ESG-criteria is uitgegroeid tot prioriteit voor de financiële sector. De afgelopen jaren is biodiversiteitsverlies een prominent thema op de maatschappelijke en politieke agenda geworden. Voor de NVB is het urgent om biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en biodiversiteitsherstel te stimuleren. Daarom faciliteert de NVB een consultatiegroep bij de Taskforce Nature-related Financial Disclosures (TNFD).
‘We steunen het werk van de TNFD omdat we de urgentie delen dat er gezamenlijke actie nodig is om de biodiversiteit te herstellen.’ –Medy van der Laan, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Positieve bijdrage leveren

Verschillende Nederlandse financiële instellingen werken al samen onder de vlag van het DNB Platform voor Duurzame Financiering. Mede door deze ontwikkelingen, en als onderdeel van het RBC-Commitment, heeft de NVB recent een groep bankenexperts bij elkaar geroepen om te verkennen wat de rol van de bankensector kan zijn.
We hopen dat de wereldleiders die later dit jaar bijeenkomen voor de biodiversiteitstop in China tot een ambitieus akkoord weten te komen dat past bij de urgentie van dit vraagstuk.

Sustainable Development Goals

Als NVB ondersteunen we met onze inzet op biodiversiteit direct SDG 14 en 15. Biodiversiteit vormt het fundament van al onze sociale en economische activiteiten en is daarmee ook (direct en indirect) relevant voor het behalen van de andere SDG’s, zoals SDG 1 (geen armoede) en SDG 8 (eerlijk werk en economische groei).

Lees hier het gehele persbericht van TNFD.

Interview met Bas Rüter

De internationale TNFD heeft een belangrijk doel, aldus Bas Rüter. Hij is bij de Rabobank werkzaam als Global Head food system transition. “Het ontwikkelen van een framework voor het rapporteren over governance, strategie, risico management en metrics & targets inzake ‘natuur’ en ecosystemen. Een heel belangrijke ontwikkeling. Want zo maakt de TNFD het mogelijk dat een bedrijf ‘natuur’ integreert in de kern van de bedrijfsvoering en daarover transparant verantwoording aflegt. Hierdoor ontstaat inzicht in de impact op en afhankelijkheid van natuur en natuurlijke processen. En ‘what gets measured, gets managed’.

Lees het gehele interview met Bas Ruter in Bank| Wereld Online