NVB: Europese regels rond prospectus nog verder harmoniseren

03 februari 2016
De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel tot herziening van het Prospectus Regime gepubliceerd als onderdeel van de plannen voor een Europese Kapitaalmarktenunie.

De Commissie wil het Prospectus regime aanpassen om de financiering van het MKB via de Europese Kapitaalmarkten verder te vergemakkelijken. De Nederlandse Vereniging van Banken steunt de voorstellen in grote lijnen maar vindt op een aantal punten dat verdere harmonisatie van regelgeving noodzakelijk is. Ook mag eventuele vermindering van Prospectus-vereisten niet leiden tot minder beleggersbescherming. Een prospectus is een belangrijk document dat de belegger – door het verlenen van relevante informatie – dient te ondersteunen bij het nemen van een beleggingsbeslissing. Het geeft in hoofdlijnen inzicht in de bedrijfsactiviteiten, financiering en aandeelhoudersstructuur van een bedrijf. Deze belangrijke functie dient gewaarborgd te blijven.

Een uitgebreide reactie op de voorstellen van de commissie leest u in dit position paper.