NVB denkt graag mee over toezicht op maat

15 oktober 2015
Het rapport van adviescollege Actal over regeldruk bij kredietverstrekking laat zien dat de veelheid aan nieuwe regelgeving voor financiële instellingen knellend kan zijn voor nieuwe toetreders en kleinere banken.

De Nederlandse Vereniging van Banken onderschrijft de aanbeveling van Actal om in het toezicht meer maatwerk te leveren en gaat daarover graag in gesprek met het kabinet en toezichthouders. Daarbij vormt voor banken de stabiliteit van het financiele stelsel het uitgangspunt.

De Nederlandse Vereniging van Banken staat voor een dienstbare, stabiele maar zeker ook een competitieve bancaire sector. Nieuwe toetreders dragen daar aan bij en kunnen ondernemers mogelijk een breder aanbod van krediet bieden en innovatie aanjagen. Banken willen alternatieve financieringsbronnen als kredietunies en crowdfunding op weg helpen met kennis en ondersteuning. Ook werken banken samen met andere financiers, brancheorganisaties en overheid in de Nationale Financieringswijzer om ondernemers te wijzen naar de meest passende vorm van financiering.

Geen Nederlandse koppen

Uit het rapport komt verder naar voren dat Nederland zeer terughoudend moet zijn met het opstellen van Nederlandse eisen die aanvullend zijn op Europese eisen. Zeker in het licht van de Europese bankenunie waar momenteel hard aan gewerkt wordt is het onwenselijk om grote verschillen te laten ontstaan. Daardoor wordt het lastiger voor buitenlandse banken om zich in ons land te vestigen.