NVB: ‘Betere samenwerking tussen Europese toezichthouders wenselijk’

29 augustus 2018
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert vandaag in haar nieuwsbrief een reactie op het eindrapport van de Werkgroep indirecte toezichtkosten. Deze werkgroep bestaat uit leden van de verschillende brancheorganisaties in de financiële sector, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het rapport bevat adviezen van de sector aan DNB om de indirecte kosten van het toezicht voor de sector zo laag mogelijk te houden, terwijl DNB toch alle benodigde informatie ontvangt voor het uitvoeren van goed prudentieel toezicht. De NVB is blij dat DNB de adviezen van de werkgroep serieus heeft bekeken. Dit bekent onder meer betere planning en doelmatigheid van de uitvragen die DNB in het kader van toezicht doet bij de banken. 

De NVB vindt het vooral van belang dat er goed rekening wordt gehouden met de Europese context van het toezicht. Goede afstemming tussen de verschillende Europese toezichthouders zoals DNB, de Europese Centrale Bank en de Europese Banken Autoriteit is – in het bijzonder voor de banken – daarbij van groot belang. De adviezen in dit rapport kunnen bijdragen aan efficiëntere samenwerking en minder overlap van uitvragen door de diverse toezichthouders. 

DNB: Reactie eindrapport Werkgroep indirecte toezichtkosten