‘Nu basis leggen voor veerkrachtig MKB’

02 mei 2018
Nu het economisch goed gaat, is het zaak om de basis te leggen voor de veerkracht van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in lastigere economische perioden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op de consultatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over een actieplan voor het MKB.

Zet in op een verbetering van het algemene ondernemingsklimaat en een ondernemende cultuur, ondersteun ondernemers bij praktische zaken zoals het opstellen van een ondernemersplan en ga verder met de versterking van de vermogenspositie van het mkb en de verbreding van het financieringsaanbod in dat kader, zo beveelt de NVB aan.

Financiering is een kerntaak van banken, het loket is open voor ondernemers, aldus de NVB. Op 1 juli a.s. zal de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van toepassing zijn op alle nieuwe financieringen aan bedrijven met een omzet tot EUR 5 miljoen. Daarbij is expliciet opgenomen dat banken bij een afwijzing van een kredietaanvraag gericht feedback geven aan klanten wanneer de klant hier om verzoekt en ondernemers doorverwijzen naar andere financiers of andere typen financiering indien dit in het belang is van de klant.

NVB Reactie consultatie Actieplan MKB