Norbert Siegers wordt CEO van Transactie Monitoring Nederland B.V. (TMNL)

30 oktober 2020
Vanaf 1 november treedt het nieuwe managementteam van Transactie Monitoring Nederland (TMNL) aan. Het team bestaat uit vier leden met een achtergrond in de bankensector. Norbert Siegers wordt CEO van TMNL. TMNL is een initiatief van ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en De Volksbank om de effectiviteit en kwaliteit van transactiemonitoring verder te verhogen, in de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Norbert Siegers brengt ruim 25 jaar ervaring met zich mee in banking en payments, Tot 1 november 2020 vervulde hij bij ABN AMRO de functie van IT Lead Commercial Banking. De laatste jaren had Siegers bij deze bank een leidende rol bij de digitalisering van de bank en de technologische transformatie van het betalingsverkeer. Het nieuwe MT bestaat verder uit Eline Koster (Rabobank), Lars Roodenburg (ING) en Lucian Baghiuc (ING). Financial crime expert Koster zal de functie vervullen van AML Analytics Manager. Legal expert Roodenburg wordt Chief Risk & Administrative Officer en techexpert Baghiuc wordt Chief Technology Officer. Kwartiermaker en ad-interim bestuurder Jeroen Rijpkema zal het nieuwe MT tot medio december ondersteunen om de overgang naar de volgende fase van ontwikkeling van TMNL soepel te laten verlopen.

Achtergrondinformatie

TMNL is het gezamenlijke initiatief van vijf banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en De Volksbank) in de strijd tegen witwassen. In TMNL gaan deze banken hun (vooralsnog alleen zakelijke) betalingstransacties in samenhang monitoren op signalen die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Door hun transactiedata te combineren in TMNL en in gezamenlijkheid te monitoren, is TMNL beter in staat criminele netwerken en geldstromen te detecteren. Naast deze gezamenlijke monitoring blijven de banken zelf ook hun eigen transacties monitoren – een verplichting vanuit de Wet op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

In 2019 startten de banken, ondersteund door de  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), met de verkenning naar gezamenlijke transactiemonitoring. Begin september 2020 startte TMNL met de opbouw van de activiteiten vanuit een locatie in Purmerend. Het MT gaat vanaf november 2020 leidinggeven aan de verdere opbouw en ontwikkeling van de organisatie. Naar verwachting zullen de eerste transactiemonitoringsresultaten in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken kunnen worden terug gemeld. 

Dit initiatief van de banken sluit tevens aan op het Plan van Aanpak witwassen van de ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in juli 2019. Banken ondersteunen dit plan actief. Naast het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door banken, is het voor de effectiviteit van de strijd tegen witwassen noodzakelijk te komen tot een nationale (keten-)aanpak. Met TMNL wordt een belangrijke stap gezet om met elkaar de effectiviteit van de bestrijding van financiële criminaliteit verder te versterken.

Meer informatie, kijk op: TMNL.nl