Nieuwe methodiek voor het vaststellen van kredietruimte bij consumptief krediet

01 april 2021
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben in overleg met de AFM en het Nibud een nieuwe methodiek ontwikkeld om de financiële situatie van de klant nog beter vast te leggen bij het verstrekken van consumptief krediet.

De nieuwe methodiek wordt verwerkt in een geactualiseerde Gedragscode consumptief krediet die vanaf 1 april 2021 in werking treedt.

Met de nieuwe methode kunnen kredietverstrekkers lasten en inkomsten nog preciezer in kaart brengen zodat de kans op overkreditering verder wordt verkleind. Zo zullen bijvoorbeeld kosten voor kinderopvang, de auto en de eigen woning worden meegenomen. Dit kan er voor zorgen dat het bedrag dat mensen maximaal kunnen lenen lager wordt. Toch verwachten banken niet dat dit veel klanten raakt omdat -anders dan bij bijvoorbeeld hypotheek- bijna niemand het maximale bedrag leent.

Banken vinden het belangrijk om te voorkomen dat mensen meer lenen dan verantwoord is. Op die manier willen ze helpen om problematische schulden te voorkomen.

Gedragscode consumptief krediet