Nieuwe leennormen Nibud passen bij stabiele woningmarkt

26 oktober 2015
Stabiele hypothecaire leennormen zijn een belangrijke pijler van onze stabiele woningmarkt. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is van mening dat de normen voor 2016 die het Nibud vandaag publiceert aan dit uitgangspunt voldoen.

In het Nibud-advies komt naar voren dat er over de hele linie ‘geen grote veranderingen’ zijn ten opzichte van een jaar geleden. Positief is verder dat het Nibud zijn advies voor het eerst integraal publiceert zodat voor iedereen inzichtelijk is welke afwegingen zijn gemaakt en hoe de financieringslastpercentages worden bepaald.

Maximum leennormen

Verantwoord lenen is ook voor de NVB essentieel. De nieuwe normen laten iets meer ruimte voor tweeverdieners. Consumenten moeten zich bewust zijn dat de zorgvuldig bepaalde normen van het Nibud maximum leennormen zijn en dat het verstandig kan zijn minder te lenen voor de eigen woning.