Nieuw kabinet kan aan de slag met aanbevelingen Vermeend

29 mei 2017
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt de aanbevelingen van Fintech-afgezant Vermeend voor de versterking van financiële innovatie in Nederland.

In zijn rapport schetst Vermeend hoe digitale technologie de ontwikkeling van de financiële sector in de afgelopen jaren heeft bepaald. Zowel in de ontwikkelingen bij bestaande bancaire spelers als in de opkomst van nieuwe spelers, zoals grote en kleine Fintech ondernemingen. Deze ontwikkelingen leiden volgens Vermeend tot nieuwe innovaties die ten goede komen aan de consument en het bedrijfsleven.

Volgens Vermeend vraagt het huidige overheidsbeleid op meerdere vlakken aanpassingen om volop de kansen van deze ontwikkelingen te grijpen. Een toekomstbestendig wetgevend kader (Europees) is daarbij onmisbaar en vraagt om adaptieve wet- en regelgeving om ook juridische zekerheid te bieden aan de markt en consument om zo de impact van innovatie te faciliteren. Naast het belang van een gelijk speelveld vraagt Vermeend in deze context terecht aandacht voor zaken als cybersecurity, privacy en financiële en digitale geletterdheid van consumenten. De NVB roept een nieuw kabinet daarom op om voortvarend met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.