Nederlandse Schuldhulproute staat voor één route voor het begeleiden van mensen om problematische schulden te voorkomen

30 oktober 2019
In het bijzijn van Koningin Máxima is vandaag de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in ’s-Hertogenbosch gelanceerd. Verschillende soorten organisaties kunnen hierop aansluiten die in een vroeg stadium signalen opvangen van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden in een later stadium. Bedrijven als banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoöperaties kunnen bijvoorbeeld (dreigende) betalingsachterstanden signaleren. Deze mensen worden via de NSR op weg geholpen naar passende gratis hulp, die begint bij de website Geldfit.nl.

Na het invullen van een korte test op Geldfit.nl vinden mensen makkelijk de juiste route achter één van de volgende vier ‘afslagen’: 1) online zelfhulp, 2) een digitale vrijwilliger (‘buddy‘) van de organisatie fiKks, 3) een lokale vrijwilliger (bijv. Humanitas of SchuldHulpMaatje) of 4) professionele hulp of schuldhulpverlening via de eigen gemeente. De Geldfit.nl website maakt het mogelijk om landelijke toeleiders in één keer te laten samenwerken met alle gemeenten in Nederland waarin gemeentelijke inrichting en toeleiding per gemeente mogelijk is gemaakt. Den Haag, Deventer, Zwolle, Zoetermeer, Delft, Hoogeveen, Soest, Wijk bij Duurstede, en vanaf vandaag ’s-Hertogenbosch nemen hieraan deel. Op deze manier krijgen mensen in een vroeg stadium effectieve hulp aangeboden die past bij hun persoonlijke en financiële situatie en rekening houdt met de gemeente waarin zij wonen. Andere gemeenten kunnen zich ook aanmelden.

Tekst loopt door onder de foto
Een filmisch verslag vindt u verder naar onderen

De NSR is een beweging van partners uit het schuldendomein, Geldfit.nl, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks, aangejaagd door onder andere de vier grootbanken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen met gemeentes hiervoor een succesvolle pilot (Samen schuldzorgen voorkomen) hebben doorlopen in de afgelopen maanden. ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben hierin hun signalerende kracht gebruikt om hun klanten door te verwijzen naar Geldfit.nl. Door sector-breed in te zetten, proberen banken klanten te begeleiden om risicovolle en problematische schulden vóór te zijn.

In de pilot hebben banken hun rekeninghouders met bijvoorbeeld regelmatige roodstand op de betaalrekening binnen hun eigen (digitale) kanalen via een banner of link gewezen op Geldfit. Doel is dat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd worden om hulp te krijgen bij meer grip op hun geldzaken. De kracht van de aanpak zit erin dat verschillende soorten organisaties die zijn aangesloten bij de NSR deze signalen kunnen geven. “Op deze manier kunnen financiële problemen worden aangepakt als ze nog klein zijn en kunnen we veel meer mensen vroegtijdig bereiken om schulden te voorkomen,” zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.

De NSR-samenwerking moet daarmee ook bijdragen aan het bij elkaar brengen van verschillende organisaties en initiatieven die actief zijn om het schuldenproblematiek op te lossen. Veel mensen hebben namelijk risicovolle of problematische schulden. In Nederland gaat het om zo’n 1,4 miljoen huishoudens. Bij 80% van de schulden gaat het om niet-krediet schulden. Deze schulden staan uit bij diverse schuldeisers, zoals de Belastingdienst, nutsbedrijven, webwinkels en zorgverzekeraars. De schuldenproblematiek veroorzaakt naast hoge maatschappelijke kosten veel persoonlijk leed en zorgen. Problematische schulden beginnen vaak met betalingsachterstanden. Circa 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben structurele betalingsachterstanden.

Banken hopen hiermee een belangrijke rol te spelen door samen met andere bedrijven en gemeentes, Geldfit, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks een bijdrage te leveren aan de oplossing van het schuldenproblematiek. Klanten vragen ook van banken om die maatschappelijke rol op zich te nemen: 55% van de klanten ziet een signalerende rol voor banken weggelegd bij het voorkomen van betalingsproblemen, zo bleek uit consumentenonderzoek uit de Vertrouwensmonitor Banken 2018.