Nederlandse economie moet optimaal kunnen profiteren van ‘crypto-assets’

02 november 2020
De Nederlandse economie moet optimaal kunnen profiteren van de kansen van zogeheten ‘crypto-assets’ en Nederland kan hierin een voortrekkersrol in Europa vervullen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag in een position paper. Crypto-assets zijn breder dan bijvoorbeeld crypto-currencies. Ook kunnen bijvoorbeeld effecten of activa worden geprogrammeerd (‘getokeniseerd’) om te kunnen worden verhandeld op de blockchain.

Crypto-assets kunnen aanzienlijke voordelen brengen voor zowel de marktpartijen als de consumenten. Zij kunnen bijvoorbeeld leiden tot een goedkopere, minder belastende en meer inclusieve manier om het midden- en kleinbedrijf (mkb) van financiering te voorzien. Ook kunnen banken hiermee efficiënter risico’s managen en hierdoor lagere prijzen aanbieden. ‘Payment tokens’ kunnen ook gebruikt worden als een goedkopere, snellere en meer efficiënte manier van betalen, waarbij het aantal tussenpersonen afneemt.

Op dit moment wordt in de Brusselse en Haagse politiek veel over dit onderwerp gesproken. Naast het Europese toezichtskader waar momenteel aan wordt gewerkt, kan Nederland de ontwikkeling van crypto-assets verder stimuleren. De NVB stelt concrete maatregelen voor om innovatie te stimuleren en een duidelijk wetgevend kader te scheppen. Het minimale streven van de Nederlandse toezichthouders moet zijn om te komen tot een geharmoniseerd wetgevend kader op Europees niveau, en het liefst wereldwijd.


Lees ook: