‘Nederlandse banken staan er goed voor’

26 april 2016
Ondanks het negatieve sentiment op de internationale financiële markten staan Nederlandse banken er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) qua winstgevendheid en kapitalisatie relatief goed voor.

Nederlandse banken danken die weerbaarheid vooral aan het tijdig anticiperen op de invoering van systeembuffers. Dit stelt DNB vandaag in het Overzicht Financiële Stabiliteit. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met deze constatering van DNB.

Volgens DNB zal de rente voorlopig laag blijven, door de macro-economische omstandigheden en het beleid van de Europese Centrale Bank. Een langdurig lage rente kan negatieve gevolgen hebben voor de winstgevendheid en buffers van financiële instellingen.

Daarnaast waarschuwt DNB huishoudens en bedrijven voor gewenning aan een lage rente. Als zij hoge schulden hebben, kunnen zij in problemen komen wanneer de rente op termijn weer stijgt.

De hoge hypotheekschuld blijft volgens DNB ‘een belangrijke binnenlandse kwetsbaarheid’. Kwetsbare groepen, zoals huishoudens met hoge en grotendeels aflossingsvrije hypotheken, zouden er volgens DNB goed aan doen de huidige lage rentelasten te gebruiken voor het vergroten van hun financiële weerbaarheid. De NVB onderschrijft deze oproep. Banken adviseren hun klanten hier actief over. In de leennormen zijn buffers ingebouwd ter bescherming van deze groep.

DNB wijst verder op de kansen en risico’s van technologische innovatie (FinTech) in de financiële sector en roept de sector ertoe op voorbereid te zijn op de uitdagingen die FinTech met zich meebrengt. Nederlandse banken zijn hier volop mee bezig.