Nederlandse banken maken klimaatimpact beter meetbaar

12 december 2017
Met de presentatie van een methode om klimaatimpact te meten en andere maatregelen in het kader van het Klimaatstatement banken laten Nederlandse banken vandaag zien dat zij belangrijke stappen zetten voor het klimaat.

Verschillende Nederlandse banken presenteren vandaag hun vorderingen op het gebied van het klimaat in Parijs waar de ‘One Planet Summit’ plaatsvindt. Twee jaar geleden stelden de Nederlandse banken het Klimaatstatement banken vast. Vandaag brengen zij hun vorderingen van de afgelopen twee jaren in beeld. Voorbeelden zijn het klimaatneutraal maken van hun bedrijfsvoering en (op termijn) van het totaal van hun uitzettingen, het financieren van duurzame projecten en vermindering van investeringen in bijvoorbeeld steenkool. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceert vandaag op haar website een dynamisch overzicht van de inspanningen van banken.

Het meten van klimaatimpact is een belangrijke sleutel in het nakomen van de klimaatdoelstelling die in Parijs twee jaar geleden zijn afgesproken. Het berekenen van CO2-uitstoot is een van de manieren om de impact op klimaatverandering te berekenen. Verschillende banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders hebben een methodiek ontwikkeld om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten: de PCAF-methode. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Zo hebben de banken - samen met pensioenfondsen, een verzekeraar en asset managers - een eigen opensource-methode ontwikkeld (in het Platform Carbon Accounting Financials) waarin de focus ligt op het meten van CO2-uitstoot van de hele portefeuille en alle uitzettingen op de balans.

Naast het berekenen van CO2-uitstoot zijn er nog andere manieren om inzicht te krijgen in de klimaatimpact van investeringen en financieringen van banken. Bijvoorbeeld een portfoliobenadering waarin gekeken wordt naar het vaststellen van kansen en bedreigingen van financiering van energie intensieve sectoren.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Ik ben er trots op dat Nederlandse banken internationaal voorop lopen als het gaat om het meetbaar maken van klimaatimpact. Want meten is weten en op basis van kennis kun je handelen. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om klimaatimpact transparant te maken.”

Update 2017 Klimaatstatement banken

De update 2017 van het Klimaatstatement banken bevat naast gezamenlijke ook individuele initiatieven van banken om het klimaat te ontzien. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het publiceren van een overzicht van alle kredieten (per bedrijfssector en economische activiteit)
  • Circulaire actieplannen
  • Groenobligaties plaatsen
  • Introductie van een Groenhypotheek
  • Informatie aan klanten over energiebesparing van de eigen woning (en introductie online tool)
  • Duurzame beleggingsfondsen
  • Adviezen aan bedrijven om in 2030 een A-label te hebben voor hun vastgoed
  • Stimuleren van het gebruik van zonnepanelen
  • Onderschrijven van het kadaster voor grondstoffen van materialen
  • Climate Bond Certified Green Loan

De initiatieven vormen een uitwerking van de brief die CEO’s van Nederlandse banken en pensioenfondsen over klimaat en duurzaamheid in juni 2017 naar de informateur en de fracties in de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij schreven daarin: ‘We zijn ervan overtuigd dat we als financiële sector nog extra stappen kunnen zetten, en dat we dat alleen kunnen doen in goede samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.’