Nederlands Register Vastgoed Taxateurs bevordert kwaliteit waardebepalingen

11 november 2015
Vanaf 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) operationeel. Dit register waarborgt de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid van de ingeschreven vastgoedtaxateurs en kan zo bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van waardebepalingen.

Goede waardebepalingen zijn essentieel voor de dienstverlening van banken. Taxateurs die zijn ingeschreven bij het NRVT werken volgens internationale richtlijnen en erkende gedrags- en beroepsregels. Bovendien zijn Register-Taxateurs aanspreekbaar via het tuchtrecht van het NRVT.  De uniforme regelgeving en de handhaving hiervan door toezicht en een centraal tuchtstelsel biedt banken zekerheid over de kwaliteit van de betrokken vastgoedtaxateur. De Nederlandse Vereniging van Banken is daarom positief over het kwaliteitskeurmerk dat een NRVT-registratie biedt; het is aan haar leden hiervan gebruik te maken. De NVB verwacht dat toezichthouders erop zullen aansturen dat het NRVT in de toekomst algemeen gebruikt zal worden.

Nieuwsbericht NRVT