Nederlands bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid

19 juni 2020
Bijna 250 bedrijven hebben de verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) werd de verklaring vandaag overhandigd aan minister Kaag, op de dag dat de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan buigt.

“Het is grote winst dat het Nederlandse bedrijfsleven zich zo eensgezind sterk maakt voor een groen herstel", aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, een van de initiatiefnemers van de verklaring. "In de coronacrisis staat de ondersteuning van bedrijven en consumenten in nood voorop. Banken leveren hieraan samen met de overheid een belangrijke bijdrage. Wij zien echter ook nieuwe uitdagingen en kansen om de economie ook op de langere termijn dienstbaar aan mens en milieu te laten zijn. Banken gaan met hun klanten in gesprek om te bezien of zij straks duurzamer kunnen opstarten. Het commitment van de financiële sector aan de doelen van het Klimaatakkoord blijft onverkort van kracht. Investeringen uit Europese fondsen samen met de ontwikkelingen op EU wet- en regelgeving op het gebied van duurzame financiering kunnen als aanjager dienen voor de mobilisatie van het benodigde publieke en particuliere kapitaal om Nederland waar mogelijk versneld te vergroenen.”

Jan Peter Balkenende (voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition) overhandigt verklaring ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ aan minister Sigrid Kaag, samen met andere initiatiefnemers, onder wie NVB-voorzitter Chris Buijink