Nationale aanpak witwassen maakt Nederland onaantrekkelijk voor crimineel geld

01 juli 2019
Nederlandse banken willen samen met de overheid en andere poortwachters werken aan de meest effectieve bestrijding van witwassen in Europa. Met het vandaag door ministers Hoekstra en Grapperhaus gepubliceerde nationale plan van aanpak wordt ‘een belangrijke stap gezet om ons land nog onaantrekkelijker te maken voor criminelen die hun geld willen witwassen,’ aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. ‘Doordat poortwachters en overheid de handen ineenslaan geven we een krachtig signaal dat criminelen hier niet moeten zijn met hun zwarte geld.’

Om witwassen effectief te kunnen bestrijden is samenwerking tussen banken onderling en tussen publieke en private partijen essentieel. Naast het wegnemen van wettelijke belemmeringen om kennis te delen, is het ook van belang dat banken, opsporingsdiensten en het OM gezamenlijk prioriteiten gaan stellen zodat de beschikbare capaciteit beter kan worden ingezet. 

Door samen te focussen op dezelfde risico’s en informatie met elkaar te delen maken we het voor criminelen een stuk lastiger om criminele winsten in ons land wit te wassen.

Vorige week brachten de ministers Hoekstra en Grapperhaus in het kader van de publiek-private aanpak van witwassen een werkbezoek aan Rabobank (zie foto's boven en onder)

Persbericht ministerie van Justitie en Veiligheid: 'Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen'