Minder plofkraken in 2017

20 februari 2018
Het aantal plofkraken is in 2017 met bijna 18% gedaald ten opzichte van 2016 en kwam uit op 65.

Naast de plofkraken was er één ramkraak en werd 8 keer geprobeerd om de geldautomaat met gereedschap open te maken. Ondanks de daling houden banken grote zorgen over het toenemend geweld dat gepaard gaat met een plofkraak: Bij 94% van de aanvallen werd gebruik gemaakt van een vast explosief. Daarom blijven banken maatregelen nemen om te voorkomen dat plofkraken plaatsvinden en wordt nauw samengewerkt met de politie om de pakkans te vergroten.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventieve en repressieve maatregelen. In de loop van de tweede helft van 2017 zijn extra maatregelen genomen waardoor het inbrengen van explosieven niet meer mogelijk is. Parallel aan deze maatregelen daalde het aantal plofkraken van 38 in de eerste helft naar 27 in de tweede helft van 2017.

Naast maatregelen om te voorkomen dat een plofkraak plaatsvindt, is ook ingezet op maatregelen die de opsporing van de daders vergemakkelijkt, zoals het direct alarmeren van de politie, cameradetectie en inktsystemen. Door het toenemend geweld hebben banken in de afgelopen periode ook veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, gericht op de veiligheid van omwonenden. Zo zijn er op basis van risicoanalyses geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen. Uiteraard hebben banken daarbij oog voor het beschikbaar blijven van contant geld.

Zolang er in de samenleving behoefte is aan contant geld hebben banken de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geld via automaten bereikbaar te houden. Vanwege teruglopend gebruik van contant geld en toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten, verwijderen banken nu individueel op sommige plekken automaten. Als deze trend voortzet, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen. Banken werken daarom aan een optimaal en toekomstbestendig geldautomatennetwerk op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en gebruiksgemak. Op die manier kan gekeken worden hoe er met minder geldautomaten, toch een optimaal en veilig netwerk wordt geborgd.

Totaal incidenten 2013-2017