Minder impact klantonderzoek bij lage risico’s op witwassen in not-for-profit sector

07 september 2023
Banken en not-for-profit sector brengen samen risico’s op witwassen in kaart.

Klanten uit de not-for-profit sector zullen straks minder last hebben van het klantonderzoek door de bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn. Dat blijkt uit de eerste Sector Standaard voor risicogebaseerd klantonderzoek bij not-for-profit organisaties van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Not-for-profit organisaties ervoeren de laatste jaren drempels bij het regelen van hun bankzaken als gevolg van het klantonderzoek dat banken moeten doen om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Daarbij ging het niet alleen om goede-doelenorganisaties maar bijvoorbeeld ook om sportverenigingen en kerken. De NVB heeft daarom in de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de betrokken branche-organisaties en in afstemming met het Ministerie van Financiën en DNB gewerkt aan de Sector Standaard. Met deze eerste Sector Standaard hebben we gezamenlijk de factoren in kaart gebracht om te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten. Zodat het klantonderzoek door banken hier goed op kan aansluiten en de impact voor deze sector minder wordt.

Om banken bij het klantonderzoek een goede inschatting te laten maken van de risico’s, beschrijft de Standaard een aantal risicoverlagende en risicoverhogende factoren. Als de klant bijvoorbeeld de financiële jaarrekening openbaar maakt, dan is dat een risicoverlagende factor. Of als een goede doelen organisatie een CBF-keurmerk heeft dan is dat ook een risicoverlagende factor. Maar als een hulporganisatie werkt in een land waarop sancties van toepassing zijn, dan geldt dat juist als een risicoverhogende factor. In deze Sector Standaard worden zo duidelijke richtlijnen gegeven voor gericht klantonderzoek dat uitgaat van de insteek ‘meer waar nodig, minder waar het kan.’ 

Volgens NVB-voorzitter Medy van der Laan spelen not-for-profit organisaties een belangrijke rol in onze samenleving: ‘We kunnen niet zonder sportverenigingen of goede-doelen-organisaties. Het is daarom goed dat we onze eerste Standaard juist voor deze sector publiceren.’ Maar daarmee is het werk volgens Van der Laan nog niet klaar: ‘We zijn met veel meer sectoren in gesprek om het klantonderzoek beter te laten aansluiten op de risico’s.’ De NVB hoopt in de komende maanden Sector Standaarden voor onder andere sekswerkers, cryptobedrijven, detailhandel en automotive-bedrijven te publiceren.