Met wetswijziging witwassen effectiever te voorkomen

21 oktober 2022
Vandaag hebben de ministers Kaag en Yeşilgöz-Zegerius een voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het schept onder andere een duidelijke grondslag voor de gezamenlijke voorziening Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en de verdere uitbreiding daarvan. De bankensector acht de wijzigingen noodzakelijk, omdat ze bijdragen aan grotere effectiviteit van het voorkomen van misbruik van het financiële systeem voor witwassen en financieren van terrorisme.

Privacy

Het wetsvoorstel adresseert op goede wijze de zorgen die leven ten aanzien van het recht op privacy van klanten. Banken realiseren zich dat het delen van gegevens een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Banken zorgen ervoor dat TMNL aan de allerhoogste privacy- en beveiligingsstandaarden voldoet; klantgegevens worden alleen gepseudonimiseerd gedeeld met TMNL en dat heeft een ethische commissie ingesteld die adviseert bij het verantwoord monitoren van de transacties. Het is aan de politiek om een goede balans te vinden tussen het meer effectief tegengaan van witwassen en het adequaat waarborgen van privacy. Banken zijn van mening dat de ministers van Justitie en Veiligheid en Financiën in het voorliggende wetsvoorstel een goede balans kiezen tussen deze beide publieke belangen.

In dat licht is het eerdere advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat vandaag is gepubliceerd, ‘teleurstellend’, aldus voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. “We begrijpen de rol van het AP om scherp toezicht te houden op privacybelangen. Echter, met haar stellingname lijkt de AP het belang van het voorkomen van crimineel gebruik van het financiële systeem door particulieren en bedrijven niet mee te wegen. Terwijl het onze – door de wetgever opgedragen – taak is dat we er alles aan doen om crimineel gebruik te weren uit het bancaire systeem. Dat doen criminelen in netwerken met gebruik van verschillende banken. Daarom is gezamenlijke transactiemonitoring door banken echt noodzakelijk. Anders zijn criminele netwerken niet te stoppen.”

Gezamenlijke aanpak nodig

Banken zijn op basis van de Wwft verplicht om alle transacties continu te monitoren om te voorkomen dat het financiële systeem misbruikt wordt voor witwassen. Individuele banken onderzoeken ongebruikelijke transacties en melden deze aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Maar er zijn grenzen aan wat de individuele banken kunnen zien omdat criminele netwerken veelal verspreid zijn over verschillende banken. Daarom is samenwerking tussen banken nodig voor een effectievere aanpak van witwassen.

NVB-voorzitter Van der Laan: “Op dit moment kunnen ongebruikelijke transacties van klanten alleen binnen de administratie van één bank in kaart worden gebracht. Transacties die bij een individuele bank niet als ongebruikelijk worden beoordeeld, kunnen in combinatie met transacties van de betrokken klant bij andere banken echter wel degelijk duiden op witwassen of terrorismefinanciering. De enige manier om dergelijke transactiepatronen en criminele netwerken te ontdekken, is door gezamenlijke monitoring waarbij gegevens over criminelen kunnen worden uitgewisseld.”

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben in 2020 Transactie Monitoring Nederland (TMNL) opgericht. TMNL brengt transactiegegevens van deze vijf banken bij elkaar en legt daar betekenisvolle verbanden tussen die zorgen voor nieuwe inzichten op het gebied van mogelijk witwassen en terrorismefinanciering. Als TMNL daarbij ongebruikelijke transacties tegenkomt, worden deze ‘alerts’ gemeld aan de bank die deze nader onderzoekt en de melding doet bij de FIU. “De wetswijzigingen die nu zijn voorgesteld, zorgen ervoor dat het potentieel van TMNL ten volle kan worden benut,” aldus Medy van der Laan.