Meer mogelijkheden voor Oekraïners in Nederland om betaalrekening aan te vragen

30 september 2022
Met ingang van maandag 3 oktober krijgen Oekraïense vluchtelingen in Nederland meer mogelijkheden om een betaalrekening aan te vragen, met documenten die daarvoor eerder nog niet door betaaldienstverleners gebruikt konden worden.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken

In Nederland heeft ruim 87% van alle bij een Nederlandse gemeente ingeschreven volwassen Oekraïense vluchtelingen reeds een betaalrekening. Dat gebeurde vooral op grond van diverse internationaal erkende en geldige Engelstalige identiteitsbewijzen. Voor de resterende kleine groep vluchtelingen in Nederland die nog geen betaalrekening kon openen, zijn er vanaf 3 oktober aanvullende mogelijkheden om een rekening aan te vragen. De nieuwe mogelijkheden zijn tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen de Oekraïense ambassade, banken en andere aanbieders van betaalrekeningen, Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), toezichthouders en overheden.

Maksym Kononenko, waarnemend ambassadeur van Oekraïne in Nederland, zegt hierover: “Financiële inclusie is sociaal en emotioneel van groot belang. Iedereen uit Oekraïne die tijdelijk op de vlucht is en in Nederland wil werken, kan dankzij een eigen betaalrekening zelf aan zijn of haar levensonderhoud bijdragen. Wij zijn dankbaar voor de vruchtbare samenwerking met Nederlandse banken, betaalinstellingen, toezichthouders en overheden.”

Mogelijkheden blijven beschikbaar zolang dat nodig is

Alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor het aanvragen van een Nederlandse betaalrekening voor Oekraïense vluchtelingen blijven beschikbaar zolang ze bijzondere bescherming binnen de EU krijgen. Iedere betaaldienstverlener vermeldt op zijn eigen website hoe de aanvraag precies moet worden ingediend en welke specifieke voorwaarden en richtlijnen ze daarbij hanteren. Bij sommige banken moet een aanvraag bijvoorbeeld fysiek op een bankkantoor worden ingediend, bij andere betaaldienstverleners kan dat alleen online.

Vier aanvullende soorten identiteitsbewijzen

Met de volgende aanvullende soorten identiteitsbewijzen kunnen volwassen Oekraïense vluchtelingen in Nederland vanaf 3 oktober een betaalrekening aanvragen:

  1. Een Cyrillisch Oekraïens paspoort in combinatie met een zogeheten ‘certificaat van identiteitsvaststelling’ dat door de Oekraïense ambassade is verstrekt. Het Cyrillische paspoort moet geldig zijn of door de Oekraïense ambassade zijn verlengd met een verlengingsstempel die op het moment van de rekeningaanvraag nog steeds geldig is.
  2. Een verlopen Engelstalig Oekraïens paspoort dat door de Oekraïense ambassade is verlengd met een verlengingsstempel die op het moment van de rekeningaanvraag nog steeds geldig is.
  3. Een Oekraïense permanente verblijfsvergunning die geldig was op 24 februari 2022 (de eerste dag waarop Oekraïne door Rusland werd aangevallen) in combinatie met een geldig paspoort uit een ander land buiten de EU.
  4. Een geldig zogeheten O-document dat sinds juni door de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan worden uitgegeven aan Oekraïense vluchtelingen zonder erkende identiteitspapieren.

Bij vrijwel alle banken moet de aanvrager in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven en over een Burgerservicenummer (BSN) beschikken. Betaaldienstverleners de deze eis niet of anders stellen, zullen dit op hun eigen websites nader toelichten.

Meer details over het aanvragen van een betaalrekening door Oekraïense vluchtelingen staan op een speciale webpagina van de NVB en de Betaalvereniging: op die webpagina staat een overzicht van alle aanbieders, met verwijzingen naar hun eigen informatiepagina’s.