'Meer checks and balances bij kosten toezicht’

15 augustus 2017

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor meer checks and balances bij de kosten van het toezicht op financiële instellingen, waar onder banken. Zo zouden de instellingen zelf meer inzicht moeten krijgen in de verschillende ‘soorten’ toezichtskosten.

De Tweede Kamer - en in het verlengde daarvan de Algemene Rekenkamer -  zouden respectievelijk een goedkeurende en controlerende taak moeten hebben en houden. Door in de toezichtkosten een overheidsbijdrage te laten terugkeren, krijgt de overheid een groter belang de kosten in de gaten en in de hand te houden. Nu betalen de financiële instellingen het toezicht volledig. Dit stelt de NVB in haar reactie bij de consultatie van de herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet om het financiële toezicht te versterken. De komst van het Single Supervisory Mechanism (SSM) was een belangrijke verandering, waarbij een deel van het toezicht op banken verschoof van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de Europese Centrale Bank (ECB). Dat vraagt volgens de NVB des te meer om een duidelijke afbakening tussen het toezicht van de ECB en DNB en de bijbehorende kosten.