Meer aanvallen op geldautomaten

16 september 2015
Het aantal ram- en plofkraken is in het eerste halfjaar van 2015 gestegen van 33 in de laatste zes maanden van 2014 naar 65 in de eerste helft van dit jaar.

De stijging deed zich grotendeels voor in de eerste maanden van het jaar.
Sindsdien zien banken het aantal aanvallen weer afnemen

Intensieve samenwerking tussen banken en politie leidde in de zomer van 2013 tot een grote arrestatiegolf waarna het aantal kraken gestaag afnam. De piek in de eerste maanden van 2015 is onder meer te verklaren uit het feit dat een aantal criminelen weer op vrije voeten is en recidiveert. Na nieuwe arrestaties en een aantal veroordelingen waarbij criminelen tot hoge straffen zijn veroordeeld loopt het aantal nu weer terug.

In het overgrote deel van de gevallen is geen buit gemaakt omdat banken maatregelen treffen die zijn gericht op het laten mislukken van de plofkraak en het onbruikbaar maken van geld. Wel wordt er vaak grote schade aan omliggende gebouwen aangericht. Zolang er een kleine kans op buit is zullen criminelen het blijven proberen. Banken blijven daarom inzetten op nauwe samenwerking met politie en justitie om er voor te zorgen dat criminelen worden opgepakt.