Maatschappelijk Forum: direct, informeel gesprek tussen bank en klant

09 maart 2018
Een direct, informeel gesprek tussen bank en klant over maatschappelijke vraagstukken tot stand brengen; dat is het doel van het Maatschappelijk Forum dat deze maand van start gaat.

De eerste bijeenkomst van het forum op 15 maart a.s. gaat over financiële zelfredzaamheid van ouderen. De bijeenkomst staat onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.  

Wat vindt u belangrijk als het gaat om (digitaal) bankieren? Wat verwacht u van uw bank – nu, maar ook in de toekomst? Hoe kan een bank u helpen bij het maken van financiële keuzes als u ouder, en misschien afhankelijker, wordt? Over deze en andere vragen aan consumenten gaat de eerste forumbijeenkomst. 

Met de oprichting van een Maatschappelijk Forum wil de bankensector het wederzijds begrip tussen banken en de samenleving vergroten. In het forum spreken bankbestuurders en belangenorganisaties en klanten van banken over maatschappelijke knelpunten. Het forum komt twee keer per jaar bijeen.

Aan het Forum op 15 maart nemen circa 20 klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank deel, samen met vier bestuurders van banken: Vincent van den Boogert (ING), Wiebe Draijer (Rabobank), Frans van der Horst (ABN AMRO) en Maurice Oostendorp (de Volksbank). Er zijn ook enkele maatschappelijke organisaties aanwezig, zoals het NIBUD en ouderenorganisatie ANBO.

De oprichting van een Maatschappelijk Forum was een advies van de onafhankelijke commissie onder leiding van Inge Brakman die de naleving van de Code Banken heeft gecontroleerd. In haar eindrapport ‘De kloof overbruggen’ ruim een jaar geleden schreef deze commissie: ‘Het is van groot belang dat banken de dialoog met de samenleving gaande houden en zich gezamenlijk blijven inzetten om het vertrouwen in de bankensector te vergroten.’

Sharon Gesthuizen is voor de eerste bijeenkomsten van het Maatschappelijk Forum aangetrokken als moderator. Gesthuizen was van 2006 tot vorig jaar lid van de Tweede Kamer voor de SP. Op dit moment is zij voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.