‘Lessen trekken uit beloningsdiscussie’

19 april 2018
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en haar leden gaan in gesprek over lessen die getrokken kunnen worden uit de beloningsdiscussie. Zij zetten zich onverminderd in voor het vertrouwen tussen banken, politiek en samenleving. Het onderzoek van FNV Finance toont andermaal aan dat de beloningsdiscussie daarop van grote invloed is.

‘Dat een negatief beeld van de sector overheerst, doet geen recht aan alle inspanningen die wij met elkaar – politiek, toezichthouders en zeker ook de banken en hun medewerkers – hebben verricht om banken stabieler, transparanter en veiliger te maken,’ zei NVB-voorzitter Chris Buijink hierover op 28 maart in de Tweede Kamer.

Refererend aan de ophef die was ontstaan over het beloningsvoorstel van ING dat later is teruggetrokken, zei hij toen: ‘De commotie die is ontstaan, overschaduwt de stappen die door de sector zijn gezet en zet ons terug in de tijd. En daar baal ik van.’

Buijink: ‘Banken moeten zich, vanwege het maatschappelijk belang van hun taken, natuurlijk bewust zijn van de impact van hun beslissingen op de samenleving. Deze discussie heeft het belang aangetoond van het zorgvuldig meewegen van de verwachtingen van stakeholders en van een gedegen invulling van de maatschappelijke toets uit de Code Banken. Wij zullen goed kijken naar de werking en invulling van de Code. We geven ons daarbij vanzelfsprekend rekenschap van de opvattingen van stakeholders, zoals de vakbeweging.’