Laatste Corona Monitor banken: Financiering bedrijven met bijna 70 miljard euro goed op peil gebleven tijdens crisis

01 oktober 2021
Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna 70 miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen geholpen, in aanvulling op de steun van de overheid. Daarmee is de bankfinanciering goed op peil gebleven, wat bijzonder is te noemen tijdens een crisis.

English

De kredietverlening door banken aan bedrijven is de afgelopen maand doorgegroeid van 
64 naar 66,5 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken 71.500 ondernemers geholpen aan financieringen. Het overgrote deel van het totaalbedrag van 66,5 miljard euro betreft reguliere financiering door banken van bedrijven. Daarnaast verleenden banken vorig jaar voor 3,1 miljard euro aan uitstel van aflossingen voor 129.000 bedrijven. Daarmee komt het totaal aan financiële armslag die banken bedrijven hebben geboden tijdens de crisis op bijna 70 miljard euro.

Dat blijkt uit de negende en laatste Corona Monitor banken van dit jaar van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB stopt met de publicatie van de Corona Monitor nu de overheidssteun afloopt en de economie zich grotendeels goed lijkt te herstellen. 

“Wij zijn trots dat wij er als bankensector gezamenlijk aan hebben bijgedragen dat de economie onder de onverwachte en ingrijpende omstandigheden zoveel veerkracht heeft getoond,” zegt NVB-voorzitter Medy van der Laan. “De overheid verdient complimenten voor de massieve aanpak van de crisis. Het economisch herstel zet dit en volgend jaar goed door. Op dit moment verwachten banken een snelle terugkeer naar een gewone bedrijfsvoering. Banken staan klaar om het herstel te financieren. Daarbij houden we ook oog voor bedrijven die in de periode van afbouw van de overheidssteun en de herstelfase in de knel komen.”

Van het totaalbedrag van 66,5 miljard euro aan financiering gaat 3,8 miljard euro naar financiering met overheidsgarantie, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB(-C)), de Garantie Ondernemersfinanciering (GO(-C)), het Borgstellingskrediet Landbouw (BL(-C)) en de Klein Krediet Coronaregeling (KKC). Dit gaat om ruim 8.600 bedrijven.