‘Klimaatdoelen belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid’

28 juni 2019
Het is belangrijk dat het kabinet met voorstellen is gekomen om de klimaatdoelen die het zich heeft gesteld te bereiken. Bij de verdere uitwerking is het essentieel goed te kijken naar de impact voor de industrie, het mkb, de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie, zodat hun concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in Nederland niet worden ondermijnd.

De Nederlandse Vereniging van Banken is benieuwd naar de definitieve vormgeving en effecten van de diverse maatregelen en de uitkomst van de maatschappelijke discussie hierover. Banken staan naast hun klanten en doen er alles aan om de impact op het klimaat mee te helpen beperken. Zij zien dit als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en blijven zich daarvoor inzetten. De financiële sector heeft zich eind vorig jaar gecommitteerd aan de noodzakelijke vermindering van de uitstoot van CO2 en zal hiervoor de noodzakelijke stappen zetten.