Klant centraal bij gebruik betaalgegevens

18 november 2015
De NVB vindt het positief dat uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders het gebruik van betaalgegevens door banken accepteren voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, ter bevordering van de veiligheid, voor servicedoeleinden en voor het ontdekken van trends.

Dat stemt overeen met de huidige praktijk. De NVB heeft er begrip voor dat mogelijk toekomstig commercieel gebruik van betaalgegevens door banken, maar ook door andere organisaties zoals bijvoorbeeld thuiswinkelorganisaties, door het publiek met grote reserve wordt bekeken.

De acceptatie van het gebruik van betaalgegevens ligt hoger wanneer de regie over dit gebruik bij de klant ligt, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is een belangrijke les voor alle partijen die verdere stappen overwegen op dit gebied. Bij mogelijk toekomstig gebruik van betaalgegevens voor commerciële doeleinden staat voor de banken draagvlak in de samenleving en bij hun klanten voorop. De klant en diens privacy (de bank als ‘digitale kluis’) staan ook hier centraal. 45% van de Nederlanders geeft aan niet te weten voor welke doelen betaalgegevens worden gebruikt.

De NVB ziet hierin voor zichzelf en haar leden een aansporing om hierover beter te communiceren. Bij het gebruik van betaalgegevens houden banken zich altijd aan de wet en aan de afspraken die zij met hun klanten gemaakt hebben.