Kabinet Rutte II finisht met mooi rapportcijfer

19 september 2017
Met een economische groei van 3,3 procent, een daling van het aantal werklozen en een keurig begrotingsoverschot finisht het kabinet Rutte II met een mooi rapportcijfer. Hierdoor staan de seinen voor een nieuw kabinet op groen om verder te investeren in de versterking en verduurzaming van onze economie.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het belangrijk dat een nieuwe regering inzet op versnelling van de energietransitie. Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink staan Nederlandse banken klaar om bij de financiering van plannen samen met een nieuw kabinet op te trekken.

Een nieuw kabinet zou ernaar moeten streven om Nederland als ‘hub’ voor financiële innovatie op de kaart te zetten. Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie scheppen kansen, ook in de financiële dienstverlening. Voor een open internationaal georiënteerde economie als de onze is Europese samenwerking van het grootste belang. Voor de bankensector is een spoedige voltooiing van de Europese bankenunie een prioriteit. Brexit versterkt de noodzaak het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk te houden. Het nieuwe kabinet zou Nederland verder op de kaart moeten zetten als een hub voor innovatie en financiële dienstverlening. Daarbij horen geen nationale koppen op Europese wet- en regelgeving.

NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Wij kijken uit naar een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en het nieuwe kabinet om Nederland de béste plek te maken om te wonen, te werken en te ondernemen; een sterke, duurzame, open samenleving en economie. We’re ready for business.’