Invulling van de erfpachtherziening Amsterdam bekend

04 juli 2017
De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe erfpachtstelsel. Inwoners van de stad kunnen voortaan eeuwigdurende erfpacht afkopen of jaarlijks betalen. Erfpachters krijgen tot 2020 de tijd om onder de gunstiger voorwaarden over te stappen. De NVB hecht aan duidelijkheid voor de klant, die hiermee nu geboden is.

Als klanten willen overgaan tot afkoop van de jaarlijkse erfpachtcanon, dan kunnen zij zich wenden tot hun bank. Banken zullen de aanvragen in behandeling nemen. Banken zullen de afkoopmogelijkheden en de financiering daarvan beoordelen zoals dat op dit moment ook gebeurt bij reguliere financieringsaanvragen, namelijk op basis van de LTV normen (hoogte hypotheek ten opzichte van waarde woning) en LTI normen (hoogte hypotheek ten opzichte van inkomen), zekerheid (actuele taxatie) en bestendigheid. Als hieruit blijkt dat de klant voldoende ruimte heeft en ook anderszins aan de voorwaarden voldoet, dan zal de bank overgaan tot financiering hiervan. Voor de klant betekent dit een extra lening bij de bank aangaan ter hoogte van de afkoopsom en - indien de inschrijvingsruimte van de hypotheek onvoldoende ruimte biedt - een nieuwe hypotheekakte bij de notaris.