Initiatief DNOB aanvulling op Ondernemerskredietdesk

15 mei 2015
De Nieuwe OndernemersBank (DNOB) wil als adviesbureau aanvragers en aanbieders van financiering bij elkaar brengen. DNOB gaat niet zelf geld uitlenen; in dat opzicht onderscheidt zij zich van een bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft het belang van deze adviesrol.

Het initiatief is een aanvulling op de vernieuwde Ondernemerskredietdesk die de banken, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB Nederland vorig jaar samen hebben gelanceerd. Ook daarmee wordt de ondernemer de weg gewezen naar bij voorbeeld crowdfunding en kredietunies. In veel gevallen heeft een ondernemer behoefte aan risicokapitaal (bijvoorbeeld van een investeerder of crowdfunding) in combinatie met een banklening, vooral beginnende bedrijven en bedrijven waarvan het eigen vermogen de afgelopen jaren flink is geslonken. De NVB is voorstander van het zoeken naar passende oplossingen voor met name bedrijven voor wie een traditionele banklening op dit moment een brug te ver is. Ook het recent aangekondigde Achtergestelde Leningenfonds met steun van het ministerie van Economische Zaken biedt hiervoor soelaas. De NVB verwelkomt alle initiatieven die daaraan willen bijdragen, dus ook DNOB. Voor ondernemers die goede en gezonde plannen hebben en waar bancaire financiering aansluit, staan de banken open.

Bericht ONL