Individuele benadering klant geboden bij coronahulp

03 december 2020
Banken willen hun klanten tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk bijstaan, maar vinden een collectief uitstel van aflossing van bestaande leningen voor bedrijven op dit moment niet de beste wijze. Opnieuw collectief uitstel geven, zou de risico’s maskeren en klanten mogelijk in grotere problemen brengen. Op dit moment is een individuele benadering van de klant geboden. Banken gaan in gesprek met iedere ondernemer die aangeeft uitstel nodig te hebben. De Nederlandse Vereniging van Banken reageert hiermee op het besluit van de Europese Banken Autoriteit (EBA) om haar richtlijnen voor ‘betaalpauzes’ te doen herleven.

EBA: The EBA reactivates its Guidelines on legislative and non-legislative moratoria

Banken gaan met hun klanten in gesprek zodat bedrijven op tijd passende maatregelen nemen om te kunnen overleven, in plaats van dat verliezen zich opstapelen. Ook de afweging of verder uitstel van aflossing van bestaande leningen verantwoord is, geschiedt op individuele basis. Zo wordt de klant beschermd tegen oplopende schulden die hij/zij uiteindelijk mogelijk niet zou kunnen betalen. Ook houden banken beter zicht op het kredietrisico en kunnen banken zo op een stabiele manier hun rol blijven spelen om de economie in deze crisis te ondersteunen.

In de eerste fase van de crisis leken de gevolgen tijdelijk, nu moeten we meer rekening houden met blijvende schade. De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan, maar banken hebben wel zorgen over de impact op ondernemers van mogelijk verborgen opbouw van schulden. De kans dat individuele bedrijven in staat zijn deze crisis te overleven, zal bepalend zijn voor de vraag of kredietverlening ook verantwoord is. Banken doen veel, maar kunnen niet alle bedrijven helpen.

Uit de Corona Monitor banken bleek afgelopen vrijdag dat banken sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 169.000 ondernemers financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 30,6 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben ruim 37.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 88 miljoen euro gemoeid.